• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Запобігання дитячому травматизму

ПАМ’ЯТКА ІЗ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЛЯ УЧНІВ ПІД ЧАС ОСІННІХ КАНІКУЛ


ПАМ’ЯТКА ІЗ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЛЯ УЧНІВ ПІД ЧАС ЛІТНІХ КАНІКУЛ

ПАМ'ЯТКА ІЗ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДЛЯ УЧНІВ ПІД ЧАС ВЕСНЯНИХ КАНІКУЛ

Нормативні документи

1. Закон України "Про повну загальну середню освіту"

2. Закон України "Про позашкільну освіту"

3. Закон України "Про охорону дитинства"

4. Закон України "Про освіту"

5. Наказ МОНУ від 16.05.2019 № 659 "Про затвердження Положення про розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу"

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» (зі змінами);

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1809-13

7. Наказ Міністерства освіти і науки України від06.01.2015 №2 «Щодо заходів безпеки у навчальних закладах»

http://osvita.ua/legislation/other/45234/

8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 №974 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України"

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ru/z1229-16

9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.11.2016 №1344 "Щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього (навчально-виховного) процесу";

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6425-

10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0806-06

11. Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.01.2015 №2 «Щодо заходів безпеки у навчальних закладах»;

http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8/nmon-02-06012015.pdf

12. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 №974 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України"

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z1229-16

13. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.11.2016 №1344 "Щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього (навчально-виховного) процесу"

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6425-

14. Лист Міністерства освіти і науки України від 18.07.2013 № 1/9-503 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов організації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу»

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/36562/

15. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 «1/9-305 «Про використання Методичних матеріалів «Вимоги безпеки учнів під час канікул»,

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4115-

16. Лист Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 № 1/9-305 «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності»

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4115-

17. Лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 №1/9-372 «Про проведення заходів щодо протидії тероризму»

http://old.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/2481-

18. Лист Міністерства освіти і науки України від 30.07.2014 №1/9-385 «Методичні рекомендації для проведення бесід із учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань враження мінами і вибухонебезпечними предметами, поведінки у надзвичайній ситуації»

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2670-

19. Лист Міністерства освіти і науки України від 23.09.2014 №1/9-482 «Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах ”

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2880-

20. Спільний лист Міністерства освіти і науки України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій № 1/9-55/02-1645/12 від 05.02.2015 «Про заходи безпеки на можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування»

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/3515-

21. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18

22. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.05.2019 № 659 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу»

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33583.html

Кiлькiсть переглядiв: 802