/Files/images/Подчезерцева.jpg Система роботи школи з національно-патріотичного виховання

Освіта і виховання в Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №129 є складовою освітньо-виховного простору міста Харкова. Вона має свої традиції та історію і ґрунтується на засадах гуманістичних, екологічних, загальнолюдських цінностей та національних традицій українського народу.

У світі нових постанов з національно-патріотичного виховання, у вересні 2015 року було створено освітньо-виховний проект «Я – українець, я – патріот».

Даний проект – це спроба систематизувати, удосконалити та оновити форми, методи та зміст національно-патріотичного виховання учнів школи; розширити освітнє середовище шляхом залучення до освітньо-виховного процесу нових соціальних партнерів; визначити роль та місце в проекті органів учнівського самоврядування.

Робота в проекті спрямована на формування в учнів рис громадянина Української держави, особистої відповідальності і дієвості за долю та єдність країни, виховання у дітей та учнівської молоді поваги до Конституції України, Законів України, шанобливого ставлення до державних та національних символів.

Метою Проекту є набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина Української держави, патріотизму, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури, формування особистої відповідальності і дієвості за долю та єдність країни.

Основними завданнями Проекту є:

· активізація діяльності педагогічного колективу, батьківської громадськості, органів учнівського самоврядування з виховання у дітей почуття патріотизму, національної самосвідомості;

· організація виховної роботи та змістовного дозвілля учнів школи патріотичного спрямування, успадкування духовних надбань українського народу;

· посилення моральної складової в загальній системі формування у молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків, особистісних рис громадянина Української держави;

· виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до Конституції України, Законів України;

· виховання у дітей та учнівської молоді шанобливого ставлення до державних символів – Державного Герба України, Державного Прапора України і Державного Гімну України, почуття громадянства, освіченості, формування національної свідомості, належності до рідної землі;

· організація співпраці органів учнівського самоврядування з державними закладами, установами, та громадськими організаціями щодо реалзації проектів і програм розвитку дитячого лідерського руху;

· забезпечення духовної єдності поколінь, підтримка та пропагування сімейних цінностей;

· формування мовної культури, оволодіння українською мовою та її вживання в повсякденному житті;

· утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших доброчинностей;

· формування екологічної культури людини, розуміння необхідності гармонії її відносин з природою;

· здійснення науково-методичного супроводу реалізації завдань патріотичного виховання;

· підготовка вчителів до реалізації завдань патріотичного виховання;

· створення та наповнення інформаційних ресурсів з питань патріотичного виховання.

Проект має п’ять напрямків роботи:

· громадянсько-правовий;

· історико-краєзнавчий;

· військово-патріотичний;

· духовно-моральний;

· екологічний.

Частина 1. Введення

Частина 2. Громадянсько-правовий напрямок

Частина 3. Історико-краєзнавчий напрямок

Частина 4. Військово-патріотичний напрямок

Кiлькiсть переглядiв: 648