• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховна робота

Закони України та Укази Президента:

Закон України від 22.06.2000 №1841-ІІІ "Про позашкільну освіту"
Закон України від 26.04.2001 №2402-ІІІ "Про охорону дитинства"
Закон України від 27.04.2021 №1414-ІХ "Про основні засади молодіжної політики"
Указ Президента України від 15.03.2002 №258/2002 "Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя"
Концепція освітнього проєкту "Виховний простір Харківщини: вектори розвитку" (2019-2021 роки)
Заходи з реалізації освітнього проєкту "Виховний простір Харківщини: вектори розвитку" у 2019 – 2021 рр.
Лист МОН від 16.07.2021 № 1/9-362 “Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок”
Указ Президента України "Про стратегію національно-патріотичного виховання на 2020-2025"
Розпорядження КМУ №171-р від 20.03.2019 "Про затвердження плану заходів на 2019-2022 роки з реалізації Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні"
Розпорядження КМУ № 281-р від 11.04.2018 "Про схвалення Концепції підтримки та сприяння розвитку дитячого громадського руху в Україні"
Лист МОН від 23.08.2019 № 1/9-531 “Щодо ціннісно орієнтованої тематики проведення Першого уроку та навчання у 2019/2020 навчальному році”
Указ Президента України від 12.03.2021 №94/2021 "Про Національну молодіжну стратегію до 2030 року"
Наказ МОН України від 29.07.2019 №1038 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641"
Наказ МОН України від 31.10.2011 №1243 "Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України"
Наказ МОН України від 29.03.2010 №255 "Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України від 21 січня 2010 року № 1824 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв"
Наказ МОН України від 07.09.2000 №439 "Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України"
Лист МОН України від 09.07.2021 №4.5/1992-21 "Щодо відзначення Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України"
Лист МОН України від 14.08.2020 №1/9-436 "Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)"
Лист МОН України від 30.07.2014 №1/9-385 "Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметам, поведінки у надзвичайній ситуації"
Лист МОН України від 26.05.2014 №1/9-266 "Про використання Методичних матеріалів "Вимоги безпеки для учнів під час канікул"
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.08.2012 №1/9–557 "Щодо методичних рекомендацій із громадянської освіти та виховання"
Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.2012 №1/9–530 "Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи"

Виховна робота є важливим елементом педагогічного процесу. З 1995 року загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 129 Дзержинського району м. Харкова увійшла в систему безперервної освіти і виховання в галузі довкілля. Під керівництвом кандидата географічних наук доцента ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Нємець Л.М. розроблена й реалізується Концепція безперервної освіти і виховання. З 2010 року школа працює над створенням моделі екошколи.

Безперервність екологічної освіти і виховання здійснюється через навчальний процес та позакласну роботу. Освітні завдання розв’язуються системою шкільних предметів, спецкурсів, факультативів, через заняття на екологічній стежині, літню географічну практику учнів, позакласна робота -через-дитячу екологічну організацію «ЕКО». Для цього необхідно озброїти школярів міцними знаннями базових наук, надати спеціальні знання, прищепити навички поведінки у природі, які відповідають сучасним вимогам освіти.

Підсумки виховної роботи у 2020/2021 навчальному році

Керуючись Концепцією Нової української школи, Декларацією прав дитини, Конвенцією про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Законом України від 18.12.2018 №2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», Концепцією національно – патріотичного виховання дітей і молоді, Концепцією екологічної освіти України, Концепцією художньо-естетичного виховання учнів, Концепцією «Щаслива родина» на 2012-2021 роки, Концепцією розвитку громадянської освіти в Україні відповідно до реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Державною соціальною програмою «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року, Указом Президента України від 18.05.2019 №286/2019 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання», Методичними рекомендаціями щодо створення у 2020/2021 н.р. безпечного освітнього середовища, формування у дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, Методичними рекомендаціями про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році, Методичними рекомендаціями з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році, Комплексною програмою розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки, освітнім проектом «Виховний простір Харківщини» та іншими нормативно-правовими документами протягом 2020/2021 навчального року виховна робота ХЗОШ №129 була спрямована на виконання завдань і реалізацію основних принципів виховання: педагогіки партнерства, безперервності, системності, відкритості, гуманістичної орієнтації виховання, соціальної адекватності виховання, індивідуалізації виховання, соціального загартування дітей, проектування виховного процесу, принцип цілісності. Головна мета виховної роботи у 2020/2021 навчальному році – формування морально - духовної життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Згідно з річними планами роботи ХЗОШ №129 на 2020/2021 навчальний рік педагогічний колектив працював над виховною проблемою: «Забезпечення успішної соціалізації учнів шляхом використання сучасних педагогічних технологій та інновацій в умовах створення екошколи — школи сталого розвитку». Пріоритетними напрямками виховання у 2020/2021 навчальному році були: національно – патріотичне виховання, морально-духовне виховання, превентивне, правове виховання, формування здорового способу життя, екологічна освіта та виховання, створення безпечного та благополучного середовища для дитини.

Реалізація завдань виховної системи закладу відбувається за рахунок злагодженої співпраці педагогічного колективу, спланованої роботи класних керівників. У ХЗОШ діє методичне об’єднання класних керівників, яке очолює вчитель географії, класний керівник 8-Б класу Ходирєва Юлія Володимирівна.

Методичне об’єднання класних керівників працює над вирішенням першочергових завдань виховання учнів у су­часних умовах: виховувати громадянина-патріота, формувати громадянську активність дітей та підлітків, які люблять свій на­род, Україну, готові самовідда­но захищати і розбудовувати її як суверенну, незалежну, де­мократичну, правову і соціальну державу, виробити імунітет до негативного впливу соціально­го середовища. Протягом 2020/2021 навчального року проведені засідання методичного об’єднання класних керівників, на яких були висвітлені питання:

- «Робота класних керівників щодо створення у 2020/2021 н.р. безпечного освітнього середовища, формування у дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок (03.09.2020);

- «Булінг у шкільному середовищі, шляхи його подолання» (03.09.2020);

- «Про національно-патріотичне виховання» (13.11.2020);

- «Протидія торгівлі людьми. Вивчаємо, щоб не стати жертвою » (08.02.2021)

Класним керівникам були надані методичні поради щодо організації просвітницької роботи з виховання у школярів негативного ставлення до шкідливих звичок, запобігання випадків насильства та агресії в дитячому колективі, формування моральних якостей.

Упродовж 2020/2021 навчального року було організовано проведення виховних заходів за напрямами «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України» (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243).

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

Заходи у напрямку «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави» було реалізовано відповідно до основних нормативних документів, концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у ЗЗСО, з метою залучення учнів до активної соціально-громадянської діяльності, формування правової культури, почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей.

Протягом 2020/2021 навчального року з учнями ХЗОШ були проведені:

- марафон «Дитячі мрії про мир» (24.09.2020);

- робота Арт – студії «Мрії про Україну» (24.09.2020);

- акція «Мої побажання Україні» до Дня Гідності та Свободи (19.11.2020);

- свято «У родинному колі» до Дня Збройних Сил України, зустріч з батьками – учасниками ООС(АТО) (06.12.2020);

- уроки Мужності «Український солдат – миротворець» у Військовому коледжі сержантського складу Харківського національного університету Повітряних сил ім. І. Кожедуба (06.12.2020);

- круглий стіл «Історичні уроки Голокосту. Дробицький Яр» (27.01.2021);

- заходи до Дня Соборності України (22.01.2021);

- лінійка до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15.02.2021);

- дистанційні уроки «Пам’ятаємо та шануємо» (06.09.2021)

- традиційний конкурс малюнків та вітальних листівок «Перемозі присвячується» (07.05.2021)

- традиційний конкурс творів «Лист невідомому герою» (07.05.2021)

- традиційний флешмоб «Вишиванка – Фест - 2020» онлайн (14.05.2021).

Велику роль у національно-патріотичному вихованні підростаючого покоління відіграють шкільний музей, пошукова, дослідницька та краєзнавча робота. Учні закладу проводять просвітницьку роботу серед учнівської молоді. У ХЗОШ продовжує працювати шкільний музей «Дзвони пам’яті» (керівник Ходирєва Ю.В.), створена експозиція, присвячена сучасним подіям на Сході України «Участь харків’ян у антитерористичній операції на сході України». В музеї «Дзвони пам’яті» є експозиції«Друга світова війна», «Наша школа у повоєнні роки», «Відлуння афганської війни», експозиції, присвячені Отакару Ярошу та Людвику Свободі. Протягом року на базі музею були проведені тематичні екскурсії, флешмоби, лінійки, акції, уроки пам’яті, зустрічі з ветеранами. Школа продовжує співпрацювати з радою ветеранів та нащадків воїнів 57 Армії «Спілка – 57». Разом з головою ради ветеранів та нащадків воїнів 57-ї Армії Гонтар Т.В. проводиться пошукова робота «Ветерани мешкають поруч», акція «Друга світова війна у сімейному альбомі», були проведені уроки пам’яті «З присвятою замордованим голодом».

В музеї «Українська світлиця» (керівник Сірик С.В.) протягом 2020/2021 навчального року продовжувалося впровадження проектів «З бабусиної скрині» та «Посуд Будянського фаянсового заводу». Батьки учнів школи передали до музею «Українська світлиця» нові експонати: рушники, посуд, витвори мистецтва. На базі музею проведено: свято «Українська світлиця вітає гостей»; екскурсія – гра «Посуд в Україні та українські страви» свято «Святий Миколай творить дива» (17.12.2021) оформлена виставка «Традиції та реліквії моєї родини»; уявна подорож «З історії Будянського фаянсового заводу».

Продовжувалася миротворча робота учнів школи у Всеукраїнському проекті «Школа миру».

Моніторинг стану розвитку системи національно-патріотичного виховання у ХЗОШ показав, що за останні п’ять років, завдяки комплексному та системному підходу адміністрації школи, класних керівників, ради «ЕКО», батьківської громадськості, даний напрям роботи у закладі став пріоритетним.

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

Одним із важливих напрямків виховної роботи є родинно-сімейне виховання. Основними завданнями напрямку «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей» було формування моральної особистості, (доброти, взаєморозуміння, милосердя, толерантності, культури спілкування), різнобічних духовних потреб та інтересів; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, національних цінностей українського народу. З метою пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей, проводяться різноманітні зустрічі, бесіди щодо популяризації сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров`я.

У цьому напрямку в школі протягом навчального року було проведено цикл лекцій для старшокласників «Статеве виховання та репродуктивне здоров’я підлітків», під час яких висвітлювалися питання: «Відповідальне батьківство», «Суспільство і статева мораль», «Навіщо потрібне планування вагітності».

З метою подальшого розвитку правової освіти та виховання, покращення роботи щодо розвитку громадянських компетентностей учнів у школі були проведені заходи за участю фахівців:

- заняття за участю лейтенантів поліції, працівників інституту УПП в Харківській області Чайковського Д.В та Печенезької І.О. (7 занять протягом навчального року);

- інтерактивні заняття «Мої права та обов’язки» за участю провідних спеціалістів відділу судової роботи та міжнародного співробітництва Головного територіального управління юстиції у Харківській області Парамоновою Л.В. та Горбуновою Н.Ю. (12.11.2020);

- бесіда «Булінг та шляхи його подолання» за участю старшого державного виконавця Шевченківського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області Молотилової В.В. (08.02.2021).

Батьки залучалися до проведення свят, разом з дітьми брали участь в конкурсах, проектах, акціях, благодійних ярмарках. Батьки школи брали активну участь у виставках творчих робіт учнів та батьків школи. В початковій школі впроваджувався особистий проект дій «У родинному колі».

З метою пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей проводилися різноманітні зустрічі, бесіди щодо популяризації сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей, з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров`я.

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Формування в учнів різнобічних потреб самореалізації творчого потенціалу в різних сферах діяльності й спілкуванні, розвиток дитячих обдарувань через систему позаурочних форм роботи та ефективну взаємодію сім’ї та школи є основним завданням напрямку «Ціннісне ставлення до культури і мистецтва». Учні відвідували театри, музеї, парки, взяли участь у майстер-класах, профорієнтаційних екскурсіях. Так для учнів школи були організовані:

- культпохід до театру ім..Шевченка,спектакль «Тіні забутих предків», 9-А клас;

- культпоходи до театру «Мадригал», 2-А, 3-Б, 4-А класи;

- екскурсія до кондитерської фабрики «Престиж-Т», 2-Б, 3-А, 4-Б, 3-Б,
5-А, 5-Б класи;

З метою залучення учнів до культурних цінностей українського народу протягом навчального року було організовано відвідування учнями Харківського міського Палацу дитячої та юнацької творчості, Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості, Харківського історичного музею, Харківського художнього музею, галереї АВЕК, ТРЦ «Французький бульвар», кінотеатрів «Парк» та ім. О. Довженка.

Учні школи взяли участь :

- у районному фестивалі дитячого мистецтва «Зорепад», номінація «Вокальне мистецтво» (листопад, 2020), переможці Буковцова Юлія.

Були проведені святкові концерти до Дня вчителя, свята 8 березня, on-lіnе концерт «Вальс Перемоги» до Дня Перемоги над нацизмом у Європі. Учнями школи були підготовлені вистави до Дня Святого Миколая та Новорічна вистава.

Ціннісне ставлення до себе

Основним завданням напрямку «Ціннісне ставлення до себе» є забезпечення повноцінного розвитку учнів, охорони та зміцнення їх здоров'я, утвердження здорового способу життя, розвиток учнівського самоврядування.

Учні школи продовжували роботу в проекті «Від школи сприяння здоров’ю - до екошколи» через систему 7 модулів: «Учень», «Вчитель», «Громада», «Родина», «Освітнє середовище», «Світ», «Здоров’я», який впливає на підвищення рівня інформованості дітей щодо збереження здоров’я, мотивацію школярів на здоровий спосіб життя і безпечну поведінку.

Був проведений марафон «Скажемо всім курцям - ні» до Всесвітнього Дня непаління. Члени «ЕКО» підготували та випустили постери «Паління економічно не вигідно», «Палити вже не модно». Провели бліц-опитування «Зроби свій вибір», інформаційні хвилинки «Я обираю здоров’я». До Дня пам’яті померлих від СНІДУ на уроках предмету «Основи здоров’я» була висвітлена тема «Зупинимо СНІД доки він не зупинив нас». До Всесвітнього Дня здоров’я пройшла акція «Активний спосіб життя – шлях до довголіття», Всеукраїнський урок «Громадянське здоров’я».

Членами ради «ЕКО» було проведено традиційний моніторинг стану води у джерелах м. Харкова – до Всесвітнього Дня моніторингу води (15.09.2020), марафон «Чисті руки – здоров’ю запорука» - до Всесвітнього дня глобального миття рук (13.10.2020).

У класних журналах ведеться сторінка бесід із учнями з циклу «Я обираю здоровий спосіб життя». Проводилися бесіди, лекції із залученням відповідних фахівців:

- лекція «Правила безпеки громадян на залізничному транспорті», представники «Центру діагностики залізничної інфраструктури» Єршова В.І. (13.10.2020)

- лекція «Статеве дозрівання дівчат», Шаповалова О.С., лікар-геніколог КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №8» (17.11.2020);

- лекція «Хвороби пов’язані з наслідками паління», Остапець М.О., кандидат медичних наук Національного фармацевтичного університету (24.02.2021);

- лекція «Профілактика вживання наркотичних речовин», представники Шевченківського районного відділу Державної установи «Центр пробації» в Харківській області (12.02.2021);

Проводилися індивідуальні бесіди з батьками та учнями шкільним лікарем, шкільним практичним психологом, шкільними офіцерами поліції. Під час карантину для учнів були організовані дистанційні уроки «Моє здоров’я в умовах карантину» та «Карантин. Спорт. Здоров’я».

Всебічний та гармонійний розвиток кожної особистості, творчий, інтелектуальний, духовний розвиток дітей та організацію дозвілля школярів забезпечували гуртки, які працюють в школі (всього 3). На кінець навчального року в 3 бюджетних гуртках: «Основи учнівського самоврядування» (керівник Курбатова О.П.), «Влучний стрілець» ( керівник Гринтус Р.М.), «Юний стрілець» (керівник Гринтус Р.М.), в яких навчається 45 учнів. Основними напрямами роботи гуртків є військово-спортивний та соціально-реабілітаційний напрями. 126 учнів школи займалися в спортивних секціях та гуртках, 46 з них мають нагороди обласного та Всеукраїнського рівнів. Всього гуртковою роботою було охоплено 78% учнів школи.

Питання щодо збереження життя та здоров'я учнів, попередження проявів булінгу, пропаганди здорового способу життя, відповідальності батьків за виховання дітей, попередження насильства у родині, оздоровлення учнів систематично розглядалися на засіданнях МО класних керівників, заслуховувалися на нарадах при директорові, висвітлювалися на загальношкільних та класних батьківських зборах..

Ціннісне ставлення до природи, до праці

Завдання напрямку «Ціннісне ставлення до природи, до праці»- формування почуття єдності з природою, свідомого ставлення та любові до неї, виховання господаря. В школі продовжувалася робота по реалізації авторської Концепції безперервної освіти і виховання в галузі довкілля на етапі створення екошколи.

Протягом 2020/2021 навчального року екологічна суспільна організація школярів та учнівської молоді впроваджувала традиційні проєкти: «Чиста Україна – чиста Земля», «Батарейко, здавайся. Правила утилізації», «Осінь без диму», «З мого чистого будинку, вулиці, району, міста починається чиста Україна», «Зелене підвіконня», «Збережемо дерево», «Допоможи птахам взимку», «Збережемо ялинки в Новій рік», «Первоцвіт», «Чисте джерело», «Хатинка для пернатого друга», «AQUA. Крок в майбутнє», «Полювання за кіловатами», «Екосортировка відходів – запорука чистого довкілля та збереження природних ресурсів міста Харкова».

За підтримки міської організації «Енергія миру» учні школи стали учасниками Енерго-Фестивалю-2021, на якому було представлено 15 творчих робіт учнів школи з проблем енергозбереження та енергоефективності, найактивнішими в конкурсі стали учні 2-А, 3-Б, 4-А, 4-Б та 5-А класів.

Школа співпрацює з Харківським національним університетом міського господарства імені О.М.Бекетова в межах проєкту «Реформи у сфері енергоефективності в Україні». В рамках реалізації цього проекту члени ради «ЕКО» Ваховська Євгенія та Горяшко Артем взяли участь в конкунрсі «Енергія і ми», на який представили свою роботу «Подорож Енергоші», Нестеренко Єва стала наймолодшим членом університетської команди Енерго - інноваційного ХАБу, яка посіла ІІ місце. Проєкт Нестеренко Єви «Розкрутимо добру справу разом» посів І місце під час університетських батлів.

Традиційними заходами цього напрямку були: подорож - практикум шкільною екологічною стежиною «Шкода осіннього багаття» фестиваль творчості «Енергозбереження та енергоефективність в школі та вдома; від дітей – до дорослих, від родини – до суспільства», майстер – клас «Замість ялинки – новорічний букет», інтерактивна екскурсія по виставці новорічних композицій «Не рубай ялинку», квест «Збережемо первоцвіти».

Найцікавішим із заходів стало впровадження в школі нового проекту «Екологічна торбинка руками батьків та дитинки», в межах якого в школі було проведено День Екологічної торбинки та організований ярмарок з продажу екоторбинок.

Кiлькiсть переглядiв: 1539