БІБЛІОТЕЧНІ ПРАВИЛА

2. Права користувачів

2.1. Кожний учень, співробітник школи мають право на бібліотечне обслуговування у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), читального залу, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації.
2.2. Користувачі бібліотеки мають право:
безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат бібліотеки та через вільний доступ до вітчизняних та світових бібліотечно-інформаційних ресурсів через Інтернет;
безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
безоплатно отримувати в тимчасове користування літературу та необхідні документи на різних носіях інформації із фондів бібліотеки, крім літератури, посібників, енциклопедій, словників фонду читальної зали;
одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;
2.3. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 2 документів терміном до 10 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 7 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.
2.4. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
2.5. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.
2.6. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА, або через вільний доступ до вітчизняних та світових бібліотечно-інформаційних ресурсів через Інтернет.
2.7. Вимагати дотримання конфіденційності щодо інформації, якою вони користуються.
2.8. Брати участь у заходах, які проводить бібліотека.

3. Обов'язки користувачів

3.1. Для запису до бібліотеки учні та співробітники школи пред'являють паспорт або документ, що його замінює в оригіналі або ксерокопію завірену директором школи, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку у місячний термін.
3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.
3.3. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.
3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним.
3.5. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки або особи, під наглядом яких він перебуває.
3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою ( до одного місяця).
3.7. Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи у неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Вживати їжу, напої або палити на території бібліотеки та читальної зали не дозволяється.
3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.
4.0. Користувач не має права користуватися комп’ютерною технікою без дозволу працівників бібліотеки.
4.1. Користувач не має права включати технічні засоби без дозволу працівників бібліотеки.

Як читати книжку

1. Пам'ятай: читання - одне з найважливіших завдань в самоосвіті, ставитися до нього треба серйозно.
2. Внутрішньо настройся на читання. Не спіши, не «ковтай» зміст книжки, а читай уважно, вдумливо, намагайся запам'ятати прочитане.
3. Зміст потрібно осмислити. Не можна допускати механічного фіксування тексту.
4. Вчися читати швидко, не промовляючи про себе, охоплював поглядом цілі фрази, речення.
5. Для свідомого сприйняття прочитай передмову; перевертаючи сторінки, обміркуй заголовки.
6. Коли щось незрозуміло, не поспішай кликати на допомогу інших. Спочатку спробуй самостійно розібратися.
7. Роби помітки, виписки, за потребою складай план (тези, конспекти)
8. Найцікавіше запам'ятовуй. Порівнюй прочитане з уже відомими фактами, знайди йому місце в системі знань.
9. Прочитавши книгу, обмінявся думками і враженнями про неї з друзями, дай оцінку. Згадай основні образи, події, думки.
10. Порівняй власну думку про книжку з відгуками і рецензіями на неї: один розум добре, а колективний - краще.
11. Зроби відповідні записи про книжку в читацькому щоденнику.

Бібліотечні правила


1. У бібліотеці необхідно вести себе тихо, так як шепіт і шелест, заважає іншим читачам.
2. Книгу в бібліотеку треба повертати вчасно. Книга береться всього лише на 10 днів.
3. З книгами потрібно вести себе обережно, щоб її змогли прочитати більше дітей.
4. Книги, взяті в бібліотеці, не можна втрачати.
5. Книги в бібліотеці потрібно ставити на теж місце, де ти їх брав.

Єдині вимоги для збереження підручників


1. Всі підручники слід тримати в пристойному стані.
2. Потрібно мати підручники в окремій обкладинці, або обгорнути папером, виготовити кути.
3. Не можна загинати сторінки, обов'язково потрібно користуватися закладкою.
4. Не можна в книгу ложить об'ємні предмети (ручки, олівці)
5. Перш ніж узяти в руки підручник, слід вимити руки. Підготувавши урок, книгу ставлять на полицю або кладуть у портфель.
6. На сторінках підручників робити позначки ручкою або олівцем забороняється.
7. Поводитися з підручником так, щоб не було соромно передавати його твоїм молодшим товаришам.

Як користуватися дитячою енциклопедією

Перш за все, потрібно визначити, в якому томі знаходиться потрібний матеріал.
В енциклопедіях матеріал розташований за алфавітом.
Є такі галузі енциклопедії: географічна, хімічна, технічна ... Вони допоможуть вам у вивченні шкільної програми.
На допомогу учням є багато книг довідкового характеру:
• довідник з біології;
• довідник з української мови
• довідник фотолюбителя
• довідник автолюбителя
• довідник радіоаматора та ін
У довідкових книгах зібрані відомості і знання, набуті людством за багато століть. Ці книги доповнюють ваші знання, допоможуть жити, вчитися і працювати.

Як написати реферат

Реферат - лат. - «Доповідаю».
1. Визначити тему.
2. Підібрати літературу:
А) документи, першоджерела;
Б) газетні та журнальні матеріали.
3. Обгрунтовано вивчити літературу.
4. Скласти первинний варіант плану майбутнього реферату.
5. Виділити основні питання.
6. Систематизувати оброблений матеріал.
7. Остаточно продумати і уточнити план реферату.
Обов'язково включити в план актуальні теми та їх значення.
8. Написати реферат.
9. В кінці реферату слід подати список використаної літератури.

Як читати газету


1. Читай газету кожен день. Це дасть тобі можливість бути в курсі подій, які відбуваються в нашій країні, області, районі та за кордоном.
2. Перш ніж почати читати газету, переглянь назви всіх статей, що повною мірою допоможе тобі вибирати найцікавіший і важливий матеріал.
3. Обов'язково уважно познайомся з передовою статтею, де формулюється в стислому вигляді актуальні сьогоднішні завдання.
4. Читай поміщені в номері матеріал вдумливо, проаналізуй, які головні положення тієї чи іншої статті, чому новому вона вчить.
5. Звертай увагу на незрозумілі слова, обов'язково дізнайся їх значення у словнику.
6. Читаючи газету, користуйся картою, знаходь на ній ті місця, про які розповідається у номері.
7. Роби вирізки з проблем, які тебе особливо цікавлюся

Кiлькiсть переглядiв: 155