• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Основні напрямки діяльності школи

Завдання школи:

1. Забезпечувати постійний контроль за здобуттям учнями повної загальної середньої освіти на території обслуговування школи.
2. Забезпечувати якісний рівень освіти, подальший розвиток профільного та допрофільного навчання.
3. Забезпечити системний психологічний супровід всіх учасників навчально-виховного процесу та створити сприятливі умови для психологічного розвитку дітей.
4. Сприяти зміщенню акцентів освіти і виховання від методів, орієнтованих на передачу інформації, до більш широкого впровадження.
5. Систематично працювати над виробленням у школярів умінь та навичок комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях під час сприймання, відтворення і створення висловлювань з дотриманням українського мовленнєвого етикету.
6. Завершити створення загальношкільної локальної мережі та підключити до неї всі персональні комп’ютери закладу.
7. Впроваджувати проект «Школа сучасних інформаційних технологій».
8. Продовжити роботу над оформленням навчальних кабінетів школи сучасними стендами та наочністю.
9. Продовжити вдосконалення роботи з педагогічного керівництва органами учнівського самоврядування. Визначити місце участі кожної дитини в роботі дитячої екологічної організації «ЕКО».
10. Працювати над вихованням в учнів школи системи цінностей з метою створення морально–духовної, життєво-компетентнісної особистості, яка успішно реалізується в соціумі, як громадянин, сім’янин, професіонал.
11. Застосовувати сучасні моделі освітньо-виховного середовища, що забезпечують широкий спектр можливостей для ефективного особистісного саморозвитку кожного учня, сприяють створенню атмосфери творчості та емоційного комфорту.
12. Продовжити роботу школи з питань впровадження Концепції безперервної освіти і виховання в галузі довкілля на етапі створення екошколи та інноваційного проекту «Екошкола, як одна з форм реалізації освіти сталого розвитку» (етап творчого розвитку ідей).
13. Створити умови щодо реалізації здоров’язберігаючих, здоров’яформуючих та здоров’язміцнюючих технологій в межах Школи сприяння здоров’ю (активної діяльності в обласній мережі Шкіл сприяння здоров’ю).
14. Впроваджувати проект „Від школи сприяння здоров’я - до екошколи”.
15. Направити зусилля колективу на безумовне дотримання санітарних норм, положень з охорони праці в організаційній роботі школи, створення умов для поліпшення стану здоров’я учнів та педагогів.
16. Здійснювати моніторинг рівня екологічної освіти та культури учасників системи безперервної освіти і виховання в галузі довкілля.
17. Продовжувати роботу з екологізації змісту навчальних програм з базових дисциплін.
18. Направити зусилля колективу школи на підвищення вагомості участі вчителів у професійних конкурсах та учнів – в олімпіадах, турнірах, творчих конкурсах.
19.Впроваджувати технічні рішення енерго-, тепло-, водозбереження.
20. Продовжувати роботу над створенням у школі демократичного стилю відносин (дотримання прав і обов’язків учасників освітнього процесу).


Кiлькiсть переглядiв: 1394